Loading color scheme

20.02.2022 - "TŁUCHOWIANIN ROKU 2021"

W każdej społeczności znajdą się osoby, które ubogacają codzienność swoich środowisk, miejscowości, zakładów pracy, stowarzyszeń. Działają na rzecz innych, pomagają, wspierają, zarażają pasją, stają się wzorem do naśladowania. W gminie Tłuchowo wiedzą, że takich ludzi należy docenić. Dlatego już po raz  siedemnasty  13 grudnia br. w głosowaniu tajnym Kapituła Honorowej Nagrody Tłuchowianin Roku przyznała swoje wyróżnienie osobom, o których mówi się tutaj „że są tak silni jak starotestamentowy Hiob, gdyż zdołali powstać z kolan po traumatycznym rodzinnym wydarzeniu”. Tegoroczny tytuł i pamiątkowa statuetka trafiła podczas uroczystej gali 20 lutego br.  do małżonków Agnieszki i Staszka Kucińskich.

Agnieszka jest czynnym członkiem rady sołeckiej i współautorką wielu społecznych inicjatyw. Była przewodniczącą rady rodziców w tutejszym przedszkolu oraz szkole. Corocznie bierze udział w akcji Szlachetna Paczka, włączając w przedsięwzięcie swoje córki, ale również przyjaciół i znajomych. Wspiera Integracyjny Dom Dziecka „Paulinka” we Włocławku. Razem z mężem Staszkiem organizuje akcje charytatywne i imprezy plenerowe. Małżonkowie w latach 1997 – 2015 tworzyli zespół muzyczny Kamida. Staszek od dziecka kochał muzykę, wychowywał się bowiem od najmłodszych lat w muzykującej rodzinie, i mimo iż nie udało mu się (ze względu na sytuację rodzinną) ukończyć szkoły muzycznej, do której zdał egzamin, rozwijał swoją pasję w ogniskach muzycznych i podczas prywatnych lekcji.  Stworzony przez Staszka zespół działał przez 18 lat uświetniając wesela, imprezy plenerowe i okolicznościowe, występował w całej Polsce i wielu krajach Europy. Staszek komponuje muzykę i pisze teksty piosenek, co zaowocowało stworzeniem własnej agencji muzyczno – artystycznej „For You Kamida”, która tworzy własne projekty muzyczne i zaprasza do współpracy gwiazdy muzyki. Pełni również funkcję członka nadzwyczajnego stowarzyszenia ZAiKS. Oprócz muzyki Staszek ukochał sport. Pełni funkcję prezesa Klubu Sportowego Tłuchowia. Przekazuje środki własne na jego potrzeby, pozyskuje sponsorów. Marzy by tłuchowska drużyna Tłuchowia Tłuchowo weszła do III ligi rozgrywkowej. Ponadto chciałby , żeby na tłuchowskim stadionie  (już teraz mocno zmodernizowanym) powstały dwie płyty boiska: jedna do gry w piłkę, druga z przeznaczeniem na imprezy plenerowe, z placem zabaw, ścieżką spacerową, małą kawiarenką i większym zapleczem dla sportowców. Żeby promować swoją drużynę piłkarską i prezentować jej poczynania, założył na YouTube kanał TłuchowiaTV.

Laureaci to ludzie serdeczni, otwarci, ambitni. Pasją, ciężką pracą i stylem życia zarażają innych. Są wzorem dla swoich dzieci, ale również dla tych, z którymi się stykają. Mają ogromne serca, optymistycznie spoglądają w przyszłość, mają jeszcze dużo celów do zdobycia i jak sami mówią „kiedyś ich zranione serca uratowała wiara, pasje życiowe i praca, które sprawiają, że niemożliwe staje się możliwe, a pomaganie daje więcej radości niż otrzymywanie”.

Podczas uroczystej gali wręczono jeszcze jedno znaczące wyróżnienie, jakim jest  „ Srebrne Pióro” – nagroda dla ludzi, którzy promują gminę i parafię Tłuchowo na łamach prasy lokalnej. Tegorocznymi laureatami zostały: Ewa Wiśniewska (za 2021r.) – polonistka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, autorka wielu artykułów w Biuletynie Parafialnym „Apostoł” oraz Milena Bednarz Gajus (za 2020r.) – polonistka pracująca w szkole w Ligowie, kurator sądowy a także redaktorka Gazety CLI. Obie nagrody są inicjatywą tutejszego proboszcza ks. Andrzeja Zakrzewskiego.

                                                                                                                                     Edyta Gąsiorowska

2021R. - TŁUCHOWSKIE ZESZYTY HISTORYCZNO - SPOŁECZNE NR XVII

W wasze ręce trafia XVII numer Tłuchowskich Zeszytów Historyczno – społecznych. Jego wydanie zbiegło się z jubileuszem 45 – lecia święceń kapłańskich ks. Andrzeja Zakrzewskiego – dziekana dekanatu tłuchowskiego, proboszcza parafii Tłuchowo, diecezjalnego duszpasterza strażaków, inicjatora i założyciela zespołu redakcyjnego m.in. niniejszego rocznika. Oddajemy więc w Państwa ręce numer szczególny – dedykowany człowiekowi, który dla tłuchowian jest powodem do dumy. Dzięki któremu o naszej małej ojczyźnie słyszy się w szerokim świecie. Zebrany wykaz inicjatyw księdza kanonika Andrzeja Zakrzewskiego daje odzwierciedlenie Jego szerokiej społecznikowskiej działalności oraz ogromnej wiary w ludzi i umiejętności szeroko pojętej współpracy, za co serdecznie Jubilatowi dziękujemy.

W numerze XVII przeczytacie Państwo m.in. o człowieku, który stara się „zmienić świat” sprawiając, że niemożliwe, staje się możliwe”. Znajdziecie informacje na temat miejsc narodowej w Parafii Ligowo, historię kościoła „na Górce” w Skępem oraz Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. To tylko niektóre z artykułów tegorocznego wydania Zeszytów.

mgr Edyta Gąsiorowska.

05.03.2022 - ABY UMOCNIĆ WIARĘ

Przybywamy do tego świętego miejsca, aby umocnić swoją wiarę – tymi słowami rozpoczął modlitewne spotkanie druhów strażaków, które odbyło się 5 marca br. w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, kapelan  ks. Andrzej Zakrzewski.

Tu, gdzie przed laty mieszkała i pracowała siostra Faustyna Kowalska, i gdzie 22 lutego 1931 r. doznała objawienia Jezusa Miłosiernego, delegacja ochotników straży pożarnej z Gminy Tłuchowo  uczestniczyła w Mszy św.,  podczas której kazanie do zebranych wygłosił ks. kan. Jan Deptuła. Słowa skierowane do braci strażaków dotyczyły  Bożego Miłosierdzia  i oparte zostały o fragmenty „Dzienniczka Siostry Faustyny” . Po Mszy św. siostra Weronika - ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - przybliżyła druhom historię objawień Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie oraz oprowadziła po sanktuarium.  Niebywałe  wrażenie na pielgrzymach wywarła idea „Okna Życia”, w którym w ostatnią Środę Popielcową (2 marca br.) znaleziono zdrową dziewczynkę. ”Okno Życia” zostało otwarte 25 marca 2009 r., a pierwsze dziecko  znaleziono w nim w roku 2014 r.

 Edyta Gąsiorowska

11.11.2021 - OD MORU, OGNIA I WOJNY ZACHOWAJ NAS PANIE

Tegoroczne obchody święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości mieszkańcy gminy Tłuchowo połączyli z poświęceniem krzyża przypominającego epidemię cholery, która miała miejsce na terenie gminy w wieku XIX. Na miejscu, gdzie odkryte zostały pozostałości cmentarza cholerycznego, mieszkańcy wioski postawili pamiątkowe głazy. Upamiętnili w ten sposób miejsce pochówku zmarłych. Mieszkańcy gminy powiązali  panującą współcześnie epidemię  z morem sprzed lat i w Rumunkach Jasieńskich postawili krzyż morowy z napisem „Od moru, ognia i wojny zachowaj nas Panie. 11 XI 2021.”  W uroczystym poświęceniu krzyża, którego dokonał proboszcz parafii Tłuchowo ks. Andrzej Zakrzewski wzięła udział społeczność gminna na czele z Wójtem Gminy Tłuchowo Krzysztofem Dąbkowskim, pocztami sztandarowymi jednostek OSP z terenu gminy, pocztami sztandarowymi szkół podstawowych z Tłuchowa i Mysłakówka, harcerzami i zuchami.  Uroczystość uświetniło wystąpienie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie mgr Hanny Kozakiewicz.         

Również w dziejach naszego regionu możemy odkryć karty historii dotyczące epidemii
i morowego powietrza, jak kiedyś mówiono o chorobach zakaźnych. Jedną z bardziej dokuczliwych była cholera, druga pod względem śmiertelności choroba epidemiczna. Na terenie ziemi dobrzyńskiej pojawiła się w 1831 roku i została przyniesiona przez żołnierzy rosyjskich podczas powstania listopadowego, kiedy maszerowali przez powiat lipnowski, naszymi drogami, do przeprawy w Osieku nad Wisłą[…] Atrybutem antymorowym były  krzyże choleryczne nazywane także krzyżami morowymi, które były stawiane na granicy wsi lub w środku wsi bądź miasta […]        

 Krzyż morowy, czy też choleryczny, przed którym stoimy, zwany też jest Krzyżem św. Zachariasza lub też karawaką. W naszej okolicy takie krzyże możemy zobaczyć w następujących miejscach: Rumunkach Jasieńskich, Suminku oraz w niedalekim Malanowie. Widocznym po dzień dzisiejszy skutkiem epidemii są cmentarze epidemiczne. Były zlokalizowane daleko od osad ludzkich z powodu panicznego strachu przed chorobą, na którą nie było lekarstwa. Obecnie na tych miejscach już nie widać mogił, czasami tylko krzyż wśród drzew świadczy, że był to cmentarz ofiar zarazy.

Wobec szerzącej się obecnie epidemii warto jest przypomnieć sobie kult krzyża,

do którego przez całe wieki uciekali się w modlitwach nasi przodkowie w sytuacji zagrożenia zdrowia oraz życia, i który jest  widzialnym symbolem ogromu miłości Boga.

Tymczasem, drodzy zebrani, obecnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo innych. Nośmy maseczki, zachowujmy dystans, szczepmy się, aby przyszłe pokolenia nie musiały nas wspominać przed takimi krzyżami jako tych, którzy przegrali  walkę  z epidemią koronawirusa
SARS-CoV-2 – wygłosiła w przygotowanym na tę uroczystość referacie Hanna Kozakiewicz.

Kolejnym punktem uroczystości była Msza św. w intencji Ojczyzny oraz upamiętnienie pamięci o poległych w walkach o wolność mieszkańcach gminy przy pomniku Powstańców Styczniowych oraz Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej. Złożone wiązanki, zapalone znicze oraz dźwięki pieśni patriotycznych w wykonaniu Gminno - Parafialnej Orkiestry Dętej dopełniły gminne obchody niepodległości.

E.G.

11.10.2021 - REDAKCYJNY TRUD NAGRODZONY

Podczas zebrania Rady Duszpasterskiej parafii Tłuchowo, które odbyło się 11 października br. ks. Andrzej Zakrzewski nagrodził trzy zespoły redakcyjne, działające na terenie parafii Tłuchowo. Wyróżnienie  otrzymały:  Zespół Redakcyjny Biuletynu Parafialnego „Apostoł”,  Tłuchowskie Zeszyty Historyczno – Społeczne oraz Parafialna Strona Internetowa.

Trzy zespoły redakcyjne działające na terenie naszej parafii, podczas trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem covid-19, nie zaprzestały swojej działalności i kontynuowały działania, aktywnie redagując i wydając publikacje oraz biuletyn. Dzięki ich działalności mieliśmy możliwość bieżącego śledzenia parafialnych wiadomości i nie zapomnieliśmy o Bogu, o Jego miłości i mocy. Trudny czas, w którym się znaleźliśmy nie zniszczył w nas wiary i nie zaprzepaścił nadziei na lepsze jutro – powiedział ks. Andrzej Zakrzewski wręczając nagrody na ręce redaktorów naczelnych: Anny Tłuchowskiej, Edyty Gąsiorowskiej i Radosława Różyckiego.

                                                                                                                             LES