Loading color scheme

09.08.2020 - ODPUST W ŻURAWINIE

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po święcie Przemienienia Pańskiego w Żurawinie (parafia Mochowo w dekanacie tłuchowskim) odobyły się uroczystości odpustowe. Do miejsca, gdzie szczególny kult odbiera Matka Boża Żurawińska, jak każdego roku, przybyli pielgrzymi z okolicznych miejscowości. W tym roku było ich nieco mniej, zapewne z powodu epidemii, upałów czy pory żniwnej. Tegorocznym kaznodzieją odpustowym na wszystkich Mszach św. był ks. Andrzej Zakrzewski. Uroczysta suma została odprawiona o godz. 12:00. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prałat Tadeusz Reszka – proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie. W czasie centralnej Mszy św. kaznodzieja przytoczył między innymi tekst autorstwa ks. Walentego Załuski z 1905 r: I, jak utrzymują, podczas każdego odpustu mają się tu dziać cuda. To też istnieje poważna tradycja, że tu działo się od dawien dawna wiele cudów, czego dowodem cały stos kul, złożonych pod kościołem przez chorych na nogi. Były tu również i liczne wota, lecz zostały rozkradzione, a niektóre przeniesiono do parafialnego kościoła w Mochowie – z obawy nowej kradzieży[1].

            Uroczystość zakończyła procesja eucharystyczna, w czasie której zainteresowanie wzbudzał poczet sztandarowy Rycerzy Kolumba z Wejherowa. Nad sprawnym i godnym przebiegiem uroczystości czuwał miejscowy duszpasterz ks. Krzysztof Muzal.

Edyta Gąsiorowska

[1] Cudowna Matka Boska Żurawińska, Warszaw 1905, s. 11.

 

 

 

02.08.2020 - PAMIĘTAJMY W MODLITWIE...

  1. ks. Paweł Sulkowski (1748 – 1788). Urodził się w 1748r. w rodzinie szlacheckiej na terenie parafii Tłuchowo. Święcenia kapłańskie przyjął 10 stycznia 1773r. w Płocku z rąk sufragana płockiego bpa Kazimierza Rokitnickiego. Był wikariuszem w Orszymowie. 17 marca 1775r. został proboszczem w Tłuchowie. Zmarł we wrześniu 1788r. Żył 40 lat, w kapłaństwie 15 lat.
  2. o. Augustyn Suleński (1758 – 1819). Urodził się 4 października 1758r. w Rokiciu. Należał do zakonu oo. Dominikanów. Święcenia kapłańskie przyjął 4 marca 1784r. w Płocku. Od 1794r. dzięki decyzji władz zakonnych pracował w Tłuchowie jako promotor bractwa różańcowego. Zmarł w 1819r. w Tłuchowie, gdzie też został pochowany. Żył 61 lat, w kapłaństwie 35 lat.
  3. ks. kan. Tomasz Rościszewski (1771 – 1845). Urodził się 29 grudnia 1771 r. w Linowie koło Grudziądza. W 1794r. wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1997r. w Pułtusku. Pierwszą jego placówką była parafia Sikórz, gdzie pracował dwanaście lat. Proboszczem w Tłuchowie został 4 maja 1809r., a od 4 marca 1818r. pełnił urząd dziekana dekanatu dobrzyńskiego. W 1829r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły płockiej. Zmarł w Tłuchowie 14 marca 1845r., gdzie też został pochowany. Żył 74 lata, w kapłaństwie 48 lat.
  4. ks. Józef Kantorski – (1809 – 1868). Należał do zakonu oo. Pijarów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1835r. Pełnił funkcję kapelana (1836 – 1837) w Obrowie w parafii Czernikowo. Następnie od 1837r. był komendarzem w Łążynie – dekanat lipnowski. W 1840r. został przyjęty do diecezji płockiej. W 1847r. przeniesiono go na takie samo stanowisko do parafii Tłuchowo (1847 – 1868). Zmarł w Tłuchowie w 1868r., gdzie też został pochowany. Żył 59 lat, w kapłaństwie 33 lata.

09.07.2020 - TŁUCHOWSKIE ZESZYTY HISTORYCZNO - SPOŁECZNE NR XVI

Drodzy Czytelnicy!

W wasze ręce trafia XVI numer Tłuchowskich Zeszytów Historyczno - Społecznych. Oddajemy go w czasach jakże trudnych, innych pełnych obaw, w czasie epidemii. Na uwagę zapewne zasługuje jeden z artykułów podejmujący temat "czasu zarazy". Skłania on do refleksji, ale również wyjaśnia pewne rządzące człowiekiem mechanizmy działania i myślenia. W tymże numerze prezentujemy również sylwetki ludzi niezwykłych, m.in. Sołtysa Roku 2019, Zespołu Folklorystycznego "Tłuchowianie" - laureata nagrody "Tłuchowianin Roku", Józefa Jankowskiego - stuletniego mieszkańca naszej gminy, s.Lucyny Reszczyńskiej - nazywanej "Lucyną Waleczną". Znajdziecie tu także historię 100 - letniej szkoły podstawowej w Skępem oraz kościoła w Ligowie. to tylko niektóre z propozycji tego numeru.

Zachęcam do lektury.

mgr Edyta Gąsiorowska
[ze Wstępu]

03.07.2020 - XIII BIEG O PUCHAR ŚW. FLORIANA

Zwycięzcami XIII Biegu o puchar św. Floriana zostali:

Indywidualnie:

I miejsce - Sebastian Kowalski OSP Koziróg Leśny

II miejsce - Tomasz Nowakowski OSP Koziróg Leśny

III miejsce - Michał Młotkowski OSP OSP Trzcianka

Drużynowo:

I miejsce Koziróg Leśny

II miejsce Mysłakówko

III miejsce Borowo

Nagrodę proboszcza - kapelana strażaków otrzymał dh Andrzej Pączkowski.  

18.06.2020 - OBY PAMIĘĆ O NICH NIE UMARŁA

Czas szybko biegnie. Pamięć o ludziach, nie tylko w sutannach czy habitach, łatwo się zaciera. Stąd myśl, aby powstała publikacja, która przypomni sylwetki księży, zakonników i sióstr zakonnych spoczywających na cmentarzach parafialnych w dekanacie tłuchowskim. Zmarłym duszpasterzom, siostrom i braciom zakonnym należy się nasza wdzięczność, pamięć i modlitwa.

ks. Andrzej Zakrzewski
/Wprowadzenie s.12/

Autor książki przybliża Czytelnikom sylwetki duchowieństwa, ale też jednocześnie uzmysławia, że ta ziemia, na której żyjemy, skrywa tak wiele nieodkrytych tajemnic, jak chociażby miejsca pochówków w Tłuchowie: ks. Pawła Sulkowskiego, o. Augustyna Suleńskiego, ks. kan. Tomasza Rościszewskiego, ks. Józefa Kantorskiego, których groby nie przetrwały do naszych czasów.

Krzysztof Dąbkowski
Wójt Gminy Tłuchowo
/Słowo Wstępne s. 9/