Loading color scheme

18.06.2020 - OBY PAMIĘĆ O NICH NIE UMARŁA

Czas szybko biegnie. Pamięć o ludziach, nie tylko w sutannach czy habitach, łatwo się zaciera. Stąd myśl, aby powstała publikacja, która przypomni sylwetki księży, zakonników i sióstr zakonnych spoczywających na cmentarzach parafialnych w dekanacie tłuchowskim. Zmarłym duszpasterzom, siostrom i braciom zakonnym należy się nasza wdzięczność, pamięć i modlitwa.

ks. Andrzej Zakrzewski
/Wprowadzenie s.12/

Autor książki przybliża Czytelnikom sylwetki duchowieństwa, ale też jednocześnie uzmysławia, że ta ziemia, na której żyjemy, skrywa tak wiele nieodkrytych tajemnic, jak chociażby miejsca pochówków w Tłuchowie: ks. Pawła Sulkowskiego, o. Augustyna Suleńskiego, ks. kan. Tomasza Rościszewskiego, ks. Józefa Kantorskiego, których groby nie przetrwały do naszych czasów.

Krzysztof Dąbkowski
Wójt Gminy Tłuchowo
/Słowo Wstępne s. 9/