Loading color scheme

02.08.2020 - PAMIĘTAJMY W MODLITWIE...

  1. ks. Paweł Sulkowski (1748 – 1788). Urodził się w 1748r. w rodzinie szlacheckiej na terenie parafii Tłuchowo. Święcenia kapłańskie przyjął 10 stycznia 1773r. w Płocku z rąk sufragana płockiego bpa Kazimierza Rokitnickiego. Był wikariuszem w Orszymowie. 17 marca 1775r. został proboszczem w Tłuchowie. Zmarł we wrześniu 1788r. Żył 40 lat, w kapłaństwie 15 lat.
  2. o. Augustyn Suleński (1758 – 1819). Urodził się 4 października 1758r. w Rokiciu. Należał do zakonu oo. Dominikanów. Święcenia kapłańskie przyjął 4 marca 1784r. w Płocku. Od 1794r. dzięki decyzji władz zakonnych pracował w Tłuchowie jako promotor bractwa różańcowego. Zmarł w 1819r. w Tłuchowie, gdzie też został pochowany. Żył 61 lat, w kapłaństwie 35 lat.
  3. ks. kan. Tomasz Rościszewski (1771 – 1845). Urodził się 29 grudnia 1771 r. w Linowie koło Grudziądza. W 1794r. wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1997r. w Pułtusku. Pierwszą jego placówką była parafia Sikórz, gdzie pracował dwanaście lat. Proboszczem w Tłuchowie został 4 maja 1809r., a od 4 marca 1818r. pełnił urząd dziekana dekanatu dobrzyńskiego. W 1829r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły płockiej. Zmarł w Tłuchowie 14 marca 1845r., gdzie też został pochowany. Żył 74 lata, w kapłaństwie 48 lat.
  4. ks. Józef Kantorski – (1809 – 1868). Należał do zakonu oo. Pijarów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1835r. Pełnił funkcję kapelana (1836 – 1837) w Obrowie w parafii Czernikowo. Następnie od 1837r. był komendarzem w Łążynie – dekanat lipnowski. W 1840r. został przyjęty do diecezji płockiej. W 1847r. przeniesiono go na takie samo stanowisko do parafii Tłuchowo (1847 – 1868). Zmarł w Tłuchowie w 1868r., gdzie też został pochowany. Żył 59 lat, w kapłaństwie 33 lata.