Loading color scheme

11.11.2021 - OD MORU, OGNIA I WOJNY ZACHOWAJ NAS PANIE

Tegoroczne obchody święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości mieszkańcy gminy Tłuchowo połączyli z poświęceniem krzyża przypominającego epidemię cholery, która miała miejsce na terenie gminy w wieku XIX. Na miejscu, gdzie odkryte zostały pozostałości cmentarza cholerycznego, mieszkańcy wioski postawili pamiątkowe głazy. Upamiętnili w ten sposób miejsce pochówku zmarłych. Mieszkańcy gminy powiązali  panującą współcześnie epidemię  z morem sprzed lat i w Rumunkach Jasieńskich postawili krzyż morowy z napisem „Od moru, ognia i wojny zachowaj nas Panie. 11 XI 2021.”  W uroczystym poświęceniu krzyża, którego dokonał proboszcz parafii Tłuchowo ks. Andrzej Zakrzewski wzięła udział społeczność gminna na czele z Wójtem Gminy Tłuchowo Krzysztofem Dąbkowskim, pocztami sztandarowymi jednostek OSP z terenu gminy, pocztami sztandarowymi szkół podstawowych z Tłuchowa i Mysłakówka, harcerzami i zuchami.  Uroczystość uświetniło wystąpienie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie mgr Hanny Kozakiewicz.         

Również w dziejach naszego regionu możemy odkryć karty historii dotyczące epidemii
i morowego powietrza, jak kiedyś mówiono o chorobach zakaźnych. Jedną z bardziej dokuczliwych była cholera, druga pod względem śmiertelności choroba epidemiczna. Na terenie ziemi dobrzyńskiej pojawiła się w 1831 roku i została przyniesiona przez żołnierzy rosyjskich podczas powstania listopadowego, kiedy maszerowali przez powiat lipnowski, naszymi drogami, do przeprawy w Osieku nad Wisłą[…] Atrybutem antymorowym były  krzyże choleryczne nazywane także krzyżami morowymi, które były stawiane na granicy wsi lub w środku wsi bądź miasta […]        

 Krzyż morowy, czy też choleryczny, przed którym stoimy, zwany też jest Krzyżem św. Zachariasza lub też karawaką. W naszej okolicy takie krzyże możemy zobaczyć w następujących miejscach: Rumunkach Jasieńskich, Suminku oraz w niedalekim Malanowie. Widocznym po dzień dzisiejszy skutkiem epidemii są cmentarze epidemiczne. Były zlokalizowane daleko od osad ludzkich z powodu panicznego strachu przed chorobą, na którą nie było lekarstwa. Obecnie na tych miejscach już nie widać mogił, czasami tylko krzyż wśród drzew świadczy, że był to cmentarz ofiar zarazy.

Wobec szerzącej się obecnie epidemii warto jest przypomnieć sobie kult krzyża,

do którego przez całe wieki uciekali się w modlitwach nasi przodkowie w sytuacji zagrożenia zdrowia oraz życia, i który jest  widzialnym symbolem ogromu miłości Boga.

Tymczasem, drodzy zebrani, obecnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo innych. Nośmy maseczki, zachowujmy dystans, szczepmy się, aby przyszłe pokolenia nie musiały nas wspominać przed takimi krzyżami jako tych, którzy przegrali  walkę  z epidemią koronawirusa
SARS-CoV-2 – wygłosiła w przygotowanym na tę uroczystość referacie Hanna Kozakiewicz.

Kolejnym punktem uroczystości była Msza św. w intencji Ojczyzny oraz upamiętnienie pamięci o poległych w walkach o wolność mieszkańcach gminy przy pomniku Powstańców Styczniowych oraz Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej. Złożone wiązanki, zapalone znicze oraz dźwięki pieśni patriotycznych w wykonaniu Gminno - Parafialnej Orkiestry Dętej dopełniły gminne obchody niepodległości.

E.G.