Loading color scheme

05.03.2022 - ABY UMOCNIĆ WIARĘ

Przybywamy do tego świętego miejsca, aby umocnić swoją wiarę – tymi słowami rozpoczął modlitewne spotkanie druhów strażaków, które odbyło się 5 marca br. w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, kapelan  ks. Andrzej Zakrzewski.

Tu, gdzie przed laty mieszkała i pracowała siostra Faustyna Kowalska, i gdzie 22 lutego 1931 r. doznała objawienia Jezusa Miłosiernego, delegacja ochotników straży pożarnej z Gminy Tłuchowo  uczestniczyła w Mszy św.,  podczas której kazanie do zebranych wygłosił ks. kan. Jan Deptuła. Słowa skierowane do braci strażaków dotyczyły  Bożego Miłosierdzia  i oparte zostały o fragmenty „Dzienniczka Siostry Faustyny” . Po Mszy św. siostra Weronika - ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - przybliżyła druhom historię objawień Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie oraz oprowadziła po sanktuarium.  Niebywałe  wrażenie na pielgrzymach wywarła idea „Okna Życia”, w którym w ostatnią Środę Popielcową (2 marca br.) znaleziono zdrową dziewczynkę. ”Okno Życia” zostało otwarte 25 marca 2009 r., a pierwsze dziecko  znaleziono w nim w roku 2014 r.

 Edyta Gąsiorowska