Loading color scheme

2021R. - TŁUCHOWSKIE ZESZYTY HISTORYCZNO - SPOŁECZNE NR XVII

W wasze ręce trafia XVII numer Tłuchowskich Zeszytów Historyczno – społecznych. Jego wydanie zbiegło się z jubileuszem 45 – lecia święceń kapłańskich ks. Andrzeja Zakrzewskiego – dziekana dekanatu tłuchowskiego, proboszcza parafii Tłuchowo, diecezjalnego duszpasterza strażaków, inicjatora i założyciela zespołu redakcyjnego m.in. niniejszego rocznika. Oddajemy więc w Państwa ręce numer szczególny – dedykowany człowiekowi, który dla tłuchowian jest powodem do dumy. Dzięki któremu o naszej małej ojczyźnie słyszy się w szerokim świecie. Zebrany wykaz inicjatyw księdza kanonika Andrzeja Zakrzewskiego daje odzwierciedlenie Jego szerokiej społecznikowskiej działalności oraz ogromnej wiary w ludzi i umiejętności szeroko pojętej współpracy, za co serdecznie Jubilatowi dziękujemy.

W numerze XVII przeczytacie Państwo m.in. o człowieku, który stara się „zmienić świat” sprawiając, że niemożliwe, staje się możliwe”. Znajdziecie informacje na temat miejsc narodowej w Parafii Ligowo, historię kościoła „na Górce” w Skępem oraz Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. To tylko niektóre z artykułów tegorocznego wydania Zeszytów.

mgr Edyta Gąsiorowska.