Loading color scheme

26.01.2020 -TŁUCHOWIANIN ROKU...

Celem publikacji „pt. Tłuchowianin Roku…”,  jak wiemy było przedstawienie biogramów dotychczasowych laureatów tłuchowskiej honorowej nagrody. Autorzy pragnęli jak najwierniej ich przedstawić. Cenne okazały się wywiady przeprowadzone z poszczególnymi bohaterami. Rozmowa zawsze jest cenna, bo pozwala lepiej poznać i zrozumieć naszego rozmówcę. Tak więc nasi laureaci są współautorami. I za to serdecznie im dziękujemy.

Nasza społeczność jest szczególna. Dzięki mieszkańcom Ziemi Tłuchowskiej gmina dynamicznie się rozwija, co budzi podziw a czasem zazdrość wśród naszych gości i sąsiadów.

Cieszymy się osiągnięciami gospodarczymi i społecznymi, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców naszej gminnej wspólnoty. Wszyscy, nie tylko wójt, radni, pracownicy gminy, ale również poszczególni mieszkańcy mamy świadomość, że powinniśmy pozostawić po sobie szczególny ślad z myślą o potomnych. Myślimy, że takim „śladem” jest ta książka.

Wielki jest człowiek, który potrafi zauważyć i docenić sukces sąsiada, brata, kolegi, a czasem przyjaciela. Ludzie stają się przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci – mówił Demokryt.
Dlatego spójrzmy na naszych laureatów i autorów tej publikacji „ okiem dobroci”. Cieszymy się ich sukcesami, bo Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem – Phil Bosmans. Dodajemy – szczęściem naszych braci i sióstr – mieszkańców Ziemi Tłuchowskiej.

11.01.2020 - VII TŁUCHOWSKI MEMORIAŁ SZACHOWY IM. KS. WINCENTEGO BORKOWSKIEGO

                   11 stycznia 2020 roku w sali sportowej z inicjatywy proboszcza parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego i przy współudziale organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego "TOP" działającego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte oraz Marka Zabosta - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mysłakówku odbył się VII Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego.

Rozegrano 5 rund pojedynków,  zwycięstwo, remis i porażka skutkowały odpowiednio 1, 0,5 lub 0 punktami.

               Po niemal 3 godzinach zaciętej walki  wyłoniono najlepszych. Tryumfatorem VII Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego został Marek Zabost, drugie miejsce zajął Hubert Blonkowski a najniższy stopień podium przypadł w udziale Miłoszowi Osińskiemu.  Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni ufundowanymi przez księdza dziekana Andrzeja Zakrzewskiego pucharami oraz pamiątkowymi  medalami.

                                                                                                                                                     R.U.             

 

11.11.2019 - ZASŁUCHANI W PATRIOTYCZNĄ NUTĘ

     W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy gminy Tłuchowo zgromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury na muzycznej uczcie, dedykowanej naszej Ojczyźnie.  XVI Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej, rozpoczęła Gminno - Parafialna Orkiestra Dęta, przy akompaniamencie której,  zgromadzona na sali społeczność, odśpiewała Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie prezentowali się lokalni artyści począwszy od najmłodszych przedstawicieli Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”, poprzez grupy wokalne ze szkół podstawowych, zuchów, harcerzy, solistów, lokalnych zespołów wokalnych, aż po chór Klubu Seniora „Vena”.   Zwieńczeniem występów był taniec patriotyczny  w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie. W sumie, na scenie, zaprezentowało się aż 19 zespołów i solistów. Taka rekordowa liczba wykonawców, świadczy o niesłabnącej popularności Przeglądu Pieśni …, zainicjowanego przed 16 laty, przez naszego proboszcza ks. Andrzeja Zakrzewskiego. Podczas występów,  usłyszeliśmy wiele pięknych, wyszukanych pieśni religijnych i patriotycznych takich jak np. „ Trudny czas”, „Niepodległa, niepokorna”, „ Kiedy żołnierze wracają”, „Nasz Bóg”,  itp … .  Usłyszane treści przekazane w pieśniach trafiły do serc tłuchowskiej społeczności. Dający się odczuć na widowni, stan zasłuchania w patriotyczną nutę z pewnością dostarczył wszystkim wielu pozytywnych i subtelnych wrażeń.
    Muzyczne świętowanie, poprzedzone zostało uroczystą defiladą, złożeniem kwiatów i zniczy w lokalnych miejscach pamięci, poświęconych poległym w walkach o wolność Polski oraz Mszą świętą w intencji Ojczyzny.
    Wspólne świętowanie tak ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy,  to doskonała okazja do integracji środowiska lokalnego, prezentowania własnych talentów oraz oddania hołdu tym, którzy tę wolność nam wywalczyli.

                                                                                                                          Anna Tłuchowska

03.10.2019 - PIŁKARSKA LIGA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Jak co roku  w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie wrzesień jest miesiącem zmagań młodych piłkarzy uczestniczących w kolejnej  – szóstej już -  edycji Turnieju Piłkarskiego św. Stanisława. W odsłonie turniejowych zmagań uczestniczyło 80 zawodniczek i zawodników, rywalizujących ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. Po 21 rozegranych meczach wyłonieni zostali zwycięzcy.

I tak w kategorii klas IV – VI triumfowała klasa VII A, która w bezpośrednim starciu pokonała klasę VIII B, na najniższym stopniu podium stanęli ośmioklasiści z klasy VIII C.

O zaciętości rywalizacji najlepiej świadczy fakt, iż rozstrzygnięcie zmagań możliwe było dopiero po policzeniu wszystkich zdobytych i straconych bramek w turnieju. W grupie młodszej zwyciężyła klasa VI B, drugie miejsce zajęła V B, zaś III – IV A (najmłodsi uczestnicy turnieju).

Pomysłodawcą turnieju i fundatorem pamiątkowych pucharów, statuetek Św. Stanisława oraz słodkich upominków, jest ks. Andrzej Zakrzewski, proboszcz tłuchowskiej parafii.  Rywalizacja mogła przebiegać bez przeszkód dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz aktywnej pomocy wszystkich nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie.

 LES

10.08. 2019 - TŁUCHOWSKIE ZESZYTY HISTORYCZNO-SPOŁECZNE NR XV

Drodzy Czytelnicy!

To już XV numer Tłuchowskich Zeszytów Historyczno – Społecznych. Możecie w nim Państwo odnaleźć cenne informacje, m.in. historyczne na temat dwóch rodów: Podczaskich i Cieślińskich, których nagrobki znajdują się na terenie miejscowego cmentarza oraz przy kościele. Ciekawą lekturą może okazać się również historia mochowskiej świątyni czy też kalendarium z roku 2018, które zawiera cenne informacje o tym, co działo się w naszej gminie właśnie w tym czasie.

/ze Wstępu/