Loading color scheme

26.01.2020 - TŁUCHOWIANIN ROKU 2019

Już po raz szesnasty tłuchowska społeczność wybrała osobowość roku. Zaszczytny tytuł, nadawany od 2004 roku, z inicjatywy tutejszego dziekana ks. Andrzeja Zakrzewskiego, przyznawany jest jako uhonorowanie i nagrodzenie ludzi, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój naszej małej Ojczyzny. Zaszczytny tytuł Tłuchowianin Roku 2019 otrzymał zespół folklorystyczny  „Tłuchowianie”. Kapituła uznała, że repertuar zespołu, w którym w głównej mierze są pieśni ludowe kujawskie, a także religijne, jest dobrem kulturowym naszego regionu i najlepszą kolorową wizytówką naszej gminy. Należy podkreślić, że Tłuchowianie to coś więcej niż  tylko zespół muzyczny pielęgnujący naszą kulturą i tożsamość regionalną. Jest to około 20 osobowa rodzina, która umie ze sobą współpracować i bezinteresownie dążyć do wyznaczonego celu. (…) Mając na uwadze całokształt działalności oraz osiągnięcia zespołu folklorystycznego Tłuchowianie Kapituła nadała im zaszczytny tytuł Tłuchowianina Roku 2019 – usłyszano podczas odczytywania uzasadnienia przyznania nagrody przez  sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody – Urszulę Brożek. Pamiątkową statuetkę wręczył zespołowi Wójt Gminy Tłuchowo Krzysztof Dąbkowski.

Stworzony przez Wiolettę Kuczmarską - kierownika zespołu oraz śp. Stanisława Grzywińskiego zespół,  stał się barwną wizytówką Tłuchowa w środowisku lokalnym i krajowym. „Tłuchowianie” zadebiutowali podczas Dożynek Gminnych w sierpniu 2008 roku. Przez  12 lat  swojej działalności zespół koncertował podczas wielu uroczystości, festynów, konkursów i przeglądów, m.in.: na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu z zaprzyjaźnionym Zespołem Regionalnym Hyrni, dwukrotnie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, dożynkach wojewódzkich, premierowskich. Brał  udział w Przeglądach Pieśni Religijno - Patriotycznych, dożynkach gminnych, powiatowych, ogniskach dla osób niepełnosprawnych, występach w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Teatrze Impresaryjnym w  Grudziądzu. Koncertował podczas Zaduszek Strażackich w Płocku, Zamyśleń Strażackich w Tłuchowie czy też Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej i wielu innych. „Tłuchowianie” mają w  swoim repertuarze pieśni ludowe przede wszystkim kujawskie ale również inne utwory ludowe, pochodzące z różnych regionów Polski. Ponadto śpiewają pieśni kościelne i strażackie a ostatnio wzbogacają swoje występy w widowiska obrzędów ludowych. Podczas uroczystej gali wręczenia honorowej nagrody, która co roku odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie, zespół podziękował za wyróżnienie pięknym występem.

Podczas uroczystości ks. proboszcz wręczył szczególną nagrodę – Srebrne Pióro. Nagrodą tą honoruje się osoby, które promują gminę i parafię Tłuchowo poprzez pracę redakcyjną. Tegorocznym laureatem Srebrnego Pióra został Tadeusz Wyrostkiewicz, który stworzył 6 tomową fotograficzną kronikę działalności zespołu „Tłuchowianie”.

Wieczór pełen emocji dopełnił występ Dzianiego i cygańskich gwiazd.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                          Edyta Gąsiorowska

26.01.2020 -TŁUCHOWIANIN ROKU...

Celem publikacji „pt. Tłuchowianin Roku…”,  jak wiemy było przedstawienie biogramów dotychczasowych laureatów tłuchowskiej honorowej nagrody. Autorzy pragnęli jak najwierniej ich przedstawić. Cenne okazały się wywiady przeprowadzone z poszczególnymi bohaterami. Rozmowa zawsze jest cenna, bo pozwala lepiej poznać i zrozumieć naszego rozmówcę. Tak więc nasi laureaci są współautorami. I za to serdecznie im dziękujemy.

Nasza społeczność jest szczególna. Dzięki mieszkańcom Ziemi Tłuchowskiej gmina dynamicznie się rozwija, co budzi podziw a czasem zazdrość wśród naszych gości i sąsiadów.

Cieszymy się osiągnięciami gospodarczymi i społecznymi, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców naszej gminnej wspólnoty. Wszyscy, nie tylko wójt, radni, pracownicy gminy, ale również poszczególni mieszkańcy mamy świadomość, że powinniśmy pozostawić po sobie szczególny ślad z myślą o potomnych. Myślimy, że takim „śladem” jest ta książka.

Wielki jest człowiek, który potrafi zauważyć i docenić sukces sąsiada, brata, kolegi, a czasem przyjaciela. Ludzie stają się przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci – mówił Demokryt.
Dlatego spójrzmy na naszych laureatów i autorów tej publikacji „ okiem dobroci”. Cieszymy się ich sukcesami, bo Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem – Phil Bosmans. Dodajemy – szczęściem naszych braci i sióstr – mieszkańców Ziemi Tłuchowskiej.

11.01.2020 - VII TŁUCHOWSKI MEMORIAŁ SZACHOWY IM. KS. WINCENTEGO BORKOWSKIEGO

                   11 stycznia 2020 roku w sali sportowej z inicjatywy proboszcza parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego i przy współudziale organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego "TOP" działającego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte oraz Marka Zabosta - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mysłakówku odbył się VII Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego.

Rozegrano 5 rund pojedynków,  zwycięstwo, remis i porażka skutkowały odpowiednio 1, 0,5 lub 0 punktami.

               Po niemal 3 godzinach zaciętej walki  wyłoniono najlepszych. Tryumfatorem VII Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego został Marek Zabost, drugie miejsce zajął Hubert Blonkowski a najniższy stopień podium przypadł w udziale Miłoszowi Osińskiemu.  Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni ufundowanymi przez księdza dziekana Andrzeja Zakrzewskiego pucharami oraz pamiątkowymi  medalami.

                                                                                                                                                     R.U.             

 

11.11.2019 - ZASŁUCHANI W PATRIOTYCZNĄ NUTĘ

     W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy gminy Tłuchowo zgromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury na muzycznej uczcie, dedykowanej naszej Ojczyźnie.  XVI Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej, rozpoczęła Gminno - Parafialna Orkiestra Dęta, przy akompaniamencie której,  zgromadzona na sali społeczność, odśpiewała Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie prezentowali się lokalni artyści począwszy od najmłodszych przedstawicieli Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”, poprzez grupy wokalne ze szkół podstawowych, zuchów, harcerzy, solistów, lokalnych zespołów wokalnych, aż po chór Klubu Seniora „Vena”.   Zwieńczeniem występów był taniec patriotyczny  w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie. W sumie, na scenie, zaprezentowało się aż 19 zespołów i solistów. Taka rekordowa liczba wykonawców, świadczy o niesłabnącej popularności Przeglądu Pieśni …, zainicjowanego przed 16 laty, przez naszego proboszcza ks. Andrzeja Zakrzewskiego. Podczas występów,  usłyszeliśmy wiele pięknych, wyszukanych pieśni religijnych i patriotycznych takich jak np. „ Trudny czas”, „Niepodległa, niepokorna”, „ Kiedy żołnierze wracają”, „Nasz Bóg”,  itp … .  Usłyszane treści przekazane w pieśniach trafiły do serc tłuchowskiej społeczności. Dający się odczuć na widowni, stan zasłuchania w patriotyczną nutę z pewnością dostarczył wszystkim wielu pozytywnych i subtelnych wrażeń.
    Muzyczne świętowanie, poprzedzone zostało uroczystą defiladą, złożeniem kwiatów i zniczy w lokalnych miejscach pamięci, poświęconych poległym w walkach o wolność Polski oraz Mszą świętą w intencji Ojczyzny.
    Wspólne świętowanie tak ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy,  to doskonała okazja do integracji środowiska lokalnego, prezentowania własnych talentów oraz oddania hołdu tym, którzy tę wolność nam wywalczyli.

                                                                                                                          Anna Tłuchowska

03.10.2019 - PIŁKARSKA LIGA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Jak co roku  w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie wrzesień jest miesiącem zmagań młodych piłkarzy uczestniczących w kolejnej  – szóstej już -  edycji Turnieju Piłkarskiego św. Stanisława. W odsłonie turniejowych zmagań uczestniczyło 80 zawodniczek i zawodników, rywalizujących ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. Po 21 rozegranych meczach wyłonieni zostali zwycięzcy.

I tak w kategorii klas IV – VI triumfowała klasa VII A, która w bezpośrednim starciu pokonała klasę VIII B, na najniższym stopniu podium stanęli ośmioklasiści z klasy VIII C.

O zaciętości rywalizacji najlepiej świadczy fakt, iż rozstrzygnięcie zmagań możliwe było dopiero po policzeniu wszystkich zdobytych i straconych bramek w turnieju. W grupie młodszej zwyciężyła klasa VI B, drugie miejsce zajęła V B, zaś III – IV A (najmłodsi uczestnicy turnieju).

Pomysłodawcą turnieju i fundatorem pamiątkowych pucharów, statuetek Św. Stanisława oraz słodkich upominków, jest ks. Andrzej Zakrzewski, proboszcz tłuchowskiej parafii.  Rywalizacja mogła przebiegać bez przeszkód dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz aktywnej pomocy wszystkich nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie.

 LES