Loading color scheme

28.04.2020 - GĄBIN

28 kwietnia o godz. 18:00 została odprawiona Msza św. koncelebrowana w int. ks. Andrzeja Świderskiego. Mszy św. przewodniczył ks. Daniel Kwiatkowski – dziekan dekanatu gąbińskiego. Kazanie wygłosił ks. dziekan dekanatu tłuchowskiego, który powiedział między innymi: Na wieść o śmierci ks. kan. A. Świderskiego w naszych umysłach i sercach zaczęły się rodzić różne myśli. Pierwsza rekcja to krótka modlitwa -Wieczny odpoczynek ….. Następnie odczucie smutku. Żadna osoba, która znała śp. ks. Świderskiego nie przeszła obojętnie obok tej smutnej wiadomości.

Moje myśli pobiegły do Starego Testament, do opisanej w Piśmie św. historii pobożnego Hioba. Kim był biblijny Hiob? Był człowiekiem wiernym Panu Bogu. Był sprawiedliwym kochającym Stwórcę człowiekiem. Mimo, to Bóg zapragnął poddać go próbie. Chciał się przekonać, czy Hiob jest oddany Bogu bezinteresownie. Doświadczył go więc cierpieniem. Hiob stracił bogactwo – złodzieje rozgrabili jego stada. Następnie stracił w katastrofie budowlanej siedmiu synów i trzy córki. W końcu zachorował na trąd. Jaka było rekcja Hioba? Bardzo cierpiał, ale miał siłę powiedzieć „Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Jego będzie błogosławione”. Żona Hioba radziła – „przeklinaj Boga i umieraj!” Otrzymała odpowiedź – mówisz jak kobieta szalona. Wyjaśnił jej, że przyjmowali od Boga dobro, dlaczego teraz nie mogą przyjąć zła – cierpienia. Co prawda Hiob wyrzucił z siebie żal, ale Boga nigdy nie przeklinał, Boga niezmiennie kochał.

Właśnie kiedy otrzymałem wiadomość o śmierci ks. kanonika, to pierwsza moja myśl brzmiała ks. Andrzej był jednym ze współczesnych Hiobów!

Bóg obdarzył go życiem, dobrą – kochającą rodziną, łaską wiary, sakramentem kapłaństwa oraz wieloma talentami. Biskup Płocki zauważył zdolności ks. Andrzeja i skierował go na dalsze studia na KUL. Wrócił do diecezji z doktoratem. Przed młodym księdzem rysowała się piękna naukowa przyszłość. Ale plany ludzkie nie są planami Boga. Bóg doświadczył przyszłego proboszcza Bożewa i Gąbina cierpieniem. Przyszły trwające latami choroby. Podobnie jak biblijny Hiob nie stawiał Panu Bogu warunków! Modlił się o zdrowie. Modlił się o szczęśliwy przebieg operacji. Ale z jego ust nigdy nie padły słowa buntu wobec Pana Boga. Przeciwnie. Mawiał: „jak Bóg pozwoli”, „nie wiem jakie Bóg ma plany” lub „to nie zależy od nas”. „Opatrzność wie co robi!” [...] Kiedy dzisiaj spoglądamy na życie ks. Świderskiego, to zauważamy, że na nim spełniło się hiszpańskie przysłowie: „Umarli otwierają oczy żyjącym”. W naszym życiu są pewne sprawy, które niejako nam umykają. Dopiero wpatrując się w życie człowieka, który jest już u Boga, a jeszcze niedawno był wśród nas zauważamy czego nam brakuje.

SUMINEK POMAGA SZPITALOWI

W naszej parafialnej wspólnocie znajdują się osoby, które chętnie ofiarują swoją pomoc ludziom, którzy potrzebują jej w tym trudnym dla wszystkich Polaków czasie. Taką pomoc zaoferowała rodzina z Suminka, która uszyła maseczki ochronne i dostarczyła je do jednego z wojewódzkich szpitali w naszym regionie. Proboszcz parafii Tłuchowo takie społeczne działanie określił jako "wyrażanie czystej miłości do bliźniego". Przykład godny naśladowania.

  

26.01.2020 - TŁUCHOWIANIN ROKU 2019

Już po raz szesnasty tłuchowska społeczność wybrała osobowość roku. Zaszczytny tytuł, nadawany od 2004 roku, z inicjatywy tutejszego dziekana ks. Andrzeja Zakrzewskiego, przyznawany jest jako uhonorowanie i nagrodzenie ludzi, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój naszej małej Ojczyzny. Zaszczytny tytuł Tłuchowianin Roku 2019 otrzymał zespół folklorystyczny  „Tłuchowianie”. Kapituła uznała, że repertuar zespołu, w którym w głównej mierze są pieśni ludowe kujawskie, a także religijne, jest dobrem kulturowym naszego regionu i najlepszą kolorową wizytówką naszej gminy. Należy podkreślić, że Tłuchowianie to coś więcej niż  tylko zespół muzyczny pielęgnujący naszą kulturą i tożsamość regionalną. Jest to około 20 osobowa rodzina, która umie ze sobą współpracować i bezinteresownie dążyć do wyznaczonego celu. (…) Mając na uwadze całokształt działalności oraz osiągnięcia zespołu folklorystycznego Tłuchowianie Kapituła nadała im zaszczytny tytuł Tłuchowianina Roku 2019 – usłyszano podczas odczytywania uzasadnienia przyznania nagrody przez  sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody – Urszulę Brożek. Pamiątkową statuetkę wręczył zespołowi Wójt Gminy Tłuchowo Krzysztof Dąbkowski.

Stworzony przez Wiolettę Kuczmarską - kierownika zespołu oraz śp. Stanisława Grzywińskiego zespół,  stał się barwną wizytówką Tłuchowa w środowisku lokalnym i krajowym. „Tłuchowianie” zadebiutowali podczas Dożynek Gminnych w sierpniu 2008 roku. Przez  12 lat  swojej działalności zespół koncertował podczas wielu uroczystości, festynów, konkursów i przeglądów, m.in.: na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu z zaprzyjaźnionym Zespołem Regionalnym Hyrni, dwukrotnie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, dożynkach wojewódzkich, premierowskich. Brał  udział w Przeglądach Pieśni Religijno - Patriotycznych, dożynkach gminnych, powiatowych, ogniskach dla osób niepełnosprawnych, występach w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Teatrze Impresaryjnym w  Grudziądzu. Koncertował podczas Zaduszek Strażackich w Płocku, Zamyśleń Strażackich w Tłuchowie czy też Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej i wielu innych. „Tłuchowianie” mają w  swoim repertuarze pieśni ludowe przede wszystkim kujawskie ale również inne utwory ludowe, pochodzące z różnych regionów Polski. Ponadto śpiewają pieśni kościelne i strażackie a ostatnio wzbogacają swoje występy w widowiska obrzędów ludowych. Podczas uroczystej gali wręczenia honorowej nagrody, która co roku odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie, zespół podziękował za wyróżnienie pięknym występem.

Podczas uroczystości ks. proboszcz wręczył szczególną nagrodę – Srebrne Pióro. Nagrodą tą honoruje się osoby, które promują gminę i parafię Tłuchowo poprzez pracę redakcyjną. Tegorocznym laureatem Srebrnego Pióra został Tadeusz Wyrostkiewicz, który stworzył 6 tomową fotograficzną kronikę działalności zespołu „Tłuchowianie”.

Wieczór pełen emocji dopełnił występ Dzianiego i cygańskich gwiazd.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                          Edyta Gąsiorowska

26.01.2020 -TŁUCHOWIANIN ROKU...

Celem publikacji „pt. Tłuchowianin Roku…”,  jak wiemy było przedstawienie biogramów dotychczasowych laureatów tłuchowskiej honorowej nagrody. Autorzy pragnęli jak najwierniej ich przedstawić. Cenne okazały się wywiady przeprowadzone z poszczególnymi bohaterami. Rozmowa zawsze jest cenna, bo pozwala lepiej poznać i zrozumieć naszego rozmówcę. Tak więc nasi laureaci są współautorami. I za to serdecznie im dziękujemy.

Nasza społeczność jest szczególna. Dzięki mieszkańcom Ziemi Tłuchowskiej gmina dynamicznie się rozwija, co budzi podziw a czasem zazdrość wśród naszych gości i sąsiadów.

Cieszymy się osiągnięciami gospodarczymi i społecznymi, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców naszej gminnej wspólnoty. Wszyscy, nie tylko wójt, radni, pracownicy gminy, ale również poszczególni mieszkańcy mamy świadomość, że powinniśmy pozostawić po sobie szczególny ślad z myślą o potomnych. Myślimy, że takim „śladem” jest ta książka.

Wielki jest człowiek, który potrafi zauważyć i docenić sukces sąsiada, brata, kolegi, a czasem przyjaciela. Ludzie stają się przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci – mówił Demokryt.
Dlatego spójrzmy na naszych laureatów i autorów tej publikacji „ okiem dobroci”. Cieszymy się ich sukcesami, bo Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem – Phil Bosmans. Dodajemy – szczęściem naszych braci i sióstr – mieszkańców Ziemi Tłuchowskiej.

11.01.2020 - VII TŁUCHOWSKI MEMORIAŁ SZACHOWY IM. KS. WINCENTEGO BORKOWSKIEGO

                   11 stycznia 2020 roku w sali sportowej z inicjatywy proboszcza parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego i przy współudziale organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego "TOP" działającego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte oraz Marka Zabosta - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mysłakówku odbył się VII Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego.

Rozegrano 5 rund pojedynków,  zwycięstwo, remis i porażka skutkowały odpowiednio 1, 0,5 lub 0 punktami.

               Po niemal 3 godzinach zaciętej walki  wyłoniono najlepszych. Tryumfatorem VII Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego został Marek Zabost, drugie miejsce zajął Hubert Blonkowski a najniższy stopień podium przypadł w udziale Miłoszowi Osińskiemu.  Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni ufundowanymi przez księdza dziekana Andrzeja Zakrzewskiego pucharami oraz pamiątkowymi  medalami.

                                                                                                                                                     R.U.