Loading color scheme

05.12.2021 - XVII ADWENTOWE STRAŻACKIE ZAMYŚLENIA

Druhny i druhowie z Ziemi Dobrzyńskiej i Mazowsza rozpoczęli radosny czas oczekiwania na przyjście na świat Zbawiciela XVII Strażackimi Adwentowymi Zamyśleniami, które odbyły się  5 grudnia br. w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie.  Do tłuchowskiej świątyni przybyły delegacje straży pożarnych z tutejszej gminy, ale również  przedstawiciele straży ogniowych z gmin ościennych. Poczty sztandarowe, galowe mundury oraz dźwięki orkiestry dętej nadały adwentowym  rekolekcjom  podniosłego charakteru. Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Mirosław Milewski, modlono się za strażaków i ich rodziny.

 „Prostujcie ścieżki na przyjście Pana”, to znaczy postarajcie się coś w swoim życiu zmienić, zmienić na lepsze. Każdy z nas ma coś do naprawienia. Warto to zrobić przed Bożym Narodzeniem, np. wziąć udział w rekolekcjach, pójść do spowiedzi, otworzyć Pismo Święte albo właśnie pomodlić się z bracią  strażacką na organizowanych zamyśleniach – zwrócił się do strażaków ks. Biskup.

 Życzę Wam, kochani strażacy, dobrego przygotowania do przyjścia Pana. Żebyście prostowali ścieżki swojego życia, żeby spotkać Jezusa. Drogie druhny i drodzy druhowie. Uważam, że ta adwentowa modlitwa ze strażakami, z Wami, to modlitwa z ludźmi, którzy są gotowi do największych poświęceń dla innych ludzi. Pracujecie zazwyczaj w warunkach ekstremalnych. Natychmiast po usłyszeniu alarmu wsiadacie do samochodu bojowego, aby jechać gasić pożar, ale jeszcze częściej w dzisiejszych czasach, ratować ludzi podczas wypadków drogowych (…), jedziecie by ofiarować pomoc podczas powodzi czy też różnych innych klęsk. Przykładów waszej bohaterskiej służby nie brakuje. A że często bywa niebezpiecznie doświadczyliśmy także w tych dniach, kiedy z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci druha i druhny z Czernikowa, którzy zginęli w wypadku drogowym, jadąc na akcję. Niech Bóg da im życie wieczne. Odeszli na wieczną wartę. Myślę, że obcując na co dzień z zagrożeniem, często śmiertelnym, jak mało kto zdajecie sobie sprawę, że wszystko jest w ręku Boga (…) Drodzy strażacy, takie spotkanie jak dziś jest bardzo dobrym momentem, aby z serca podziękować, że zawsze możemy na Was liczyć (…) Modlimy się za Was i prosimy , aby w opiece miał Was św. Florian, Wasz patron, którego czcicie i szanujecie. Niech Was chroni i czuwa nad Wami w każdej akcji -   powiedział podczas  wygłoszonej homilii ks. Biskup.

Strażacka tradycja adwentowych spotkań wpisała się w kalendarz uroczystości kościelnych w różnych parafiach diecezji płockiej.  

Edyta Gąsiorowska

 

16.05.2021 - 100 LAT SŁUŻĄ BOGU I LUDZIOM

16 maja jednostka OSP Janowiec Kościelny obchodziła jubileusz 100 lecia działalności. Święto jednostki przypadało na rok 2020, jednak ze względów panującej pandemii, zostało przełożone na rok bieżący.

Uroczystość rozpoczęła koncelebrowana Msza św. dziękczynna, której przewodniczył ks. Andrzej Bawirsz – kapelan strażaków woj. warmińsko – mazurskiego. Mszę św. koncelebrowali ks. Andrzej Zakrzewski – kapelan strażaków diecezji płockiej oraz miejscowy proboszcz ks. Dariusz Sielczak.

Jak piękny jest człowiek, który jest strażakiem. I zaraz sprecyzujmy – jak piękny jest człowiek, który jest strażakiem, nie przez piękno mundurów, medali, a nawet piękno pocztów sztandarowych. Piękny jest człowiek, który jest strażakiem przez szlachetność serca. Bo to z wnętrza strażackiego serca wypłynęły słowa: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – powiedział podczas kazania do zebranych druhów ks. Andrzej Zakrzewski.

Wśród przybyłych na jubileusz gości znaleźli się między innymi: marszałek woj. warmińsko – mazurskiego dh Gustaw Marek Brzezin, komendant powiatowy PSP w Nidzicy st. bryg. Krzysztof Mierzejewski, starosta nidzicki Marcin Paliński oraz okoliczni wójtowie. Nad przebiegiem uroczystości czuwał miejscowy wójt dh Piotr Rakoczy. Zasłużeni strażacy otrzymali medale i wyróżnienia.

                                                                                   Edyta Gąsiorowska

POŚWIĘCONO ODNOWIONY SYMBOLICZNY GRÓB STRAŻAKA W GOLESZYNIE

Każdego roku, 4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim św. Floriana – patrona strażaków, Ochotnicza oraz Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje święto.  W przeddzień święta - 3 maja br. w kościele parafialnym w Goleszynie odprawiona została Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków., której przewodniczył ks. proboszcz Roman Godlewski. Symboliczne Groby Strażackie mają do spełnienia swoją misję. Przede wszystkim mają jednoczyć strażaków, którzy troszczą się o ich powstanie lub sami je budują. Są wyraźnym świadectwem obecności strażaków na sierpeckiej ziemi od ponad stu lat. Chronią od zapomnienia zasługi, jakie włożyli zmarli strażacy w ratowanie życia i mienia mieszkańców powiatu oraz w życie poszczególnych straży. W końcu wzywają do zadumy i refleksji współczesnych strażaków oraz przechodniów, w myśl ewangelicznej zasady; nie samym chlebem żyje człowiek. Są też miejscem spotkań i modlitwy w dniu 4 maja i 1 listopada – powiedział w wygłoszonym kazaniu ks. kapelan Andrzej Zakrzewski. Dopełnieniem uroczystych obchodów było poświęcenie Symbolicznego Grobu Strażaka, który w 2020 roku został poddany remontowi. Niestety, panująca pandemia spowodowała, iż poświęcenia odnowionego grobu dokonano dopiero w tym roku. Goleszyński Symboliczny Grób Strażaka istnieje już od 2003 roku.  W dniu 13 czerwca 2003 r. poświęcił go ks. Andrzej Zakrzewski, który był inicjatorem jego powstania.  Po 17 latach wymagał on jednak remontu, w który włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu parafii Goleszyn. Inicjatorem remontu był  dh Bogdan Rurkiewicz, a nad całością czuwał dh Zbigniew Węglarek. W obchody strażackiej uroczystości włączyli się również mali samorządowcy, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „W hołdzie strażakom”. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Filant, a dwa pierwsze miejsca przyznano Antoniemu Guzowskiemu oraz Wojciechowi Szczepańskiemu.

„Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, co ponieśli śmierć - dzień ten został poświęcony” -  Sam J.J. Edmondson

                                                                                              Edyta Gąsiorowska

OD 100 LAT SŁUŻĄ BOGU I BRACIOM OSP TRZCIANKA 1920-2020

Od wieków pożary niszczyły całe gospodarstwa, lasy, zasiewy oraz miejskie zabudowania. W pożarach nie tylko ginął dobytek, ale często również ludzie. Dlatego podejmowano walkę z żywiołem. Świadczą o tym dawne przepisy przeciwpożarowe, opisy kronikarskie oraz próby tworzenia pierwszych drużyn ratowniczych. Ówczesne działania były spontaniczne. Używany sprzęt był zawodny. Pierwsi ratownicy byli słabo wyćwiczeni w walce z żywiołem. Dopiero w połowie XIX wieku zaczęły powstawać wyspecjalizowane drużyny przeznaczone do walki z ogniem. Straże ogniowe, bo o nich mowa, nie tylko broniły ludzi i ich dobytku, ale prowadziły również działania oświatowo – kulturalne. W czasie zaborów były ogniskami patriotyzmu.

Zadaniem publikacji „Od stu lat służą Bogu i braciom” jest zachowanie tego, co pozostało z historii oraz ukazanie stanu obecnego OSP Trzcianka.

[Wprowadzenie s. 13]

XVI STRAŻACKIE ADWENTOWE ZAMYŚLENIA

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, druhowie strażacy nie zrezygnowali z duchowych przygotowań do świąt Narodzenia Pańskiego. 6 grudnia br., w bardzo małym gronie,  spotkali się  w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie na XVI Strażackich Adwentowych Zamyśleniach.

Ten szczególny, jakże inny i pełen niepokoju czas, stał się doskonałą chwilą do zadumy i przemyśleń dotyczących naszego życia. Jakże nieprzewidywalnego i niepewnego.

Często życie człowieka podobne jest do łodzi na jeziorze. Raz jest spokojne, ciche, łagodne. Innym razem w naszym życiu pojawiają się silne burze. Dlatego potrzebne jest nam wyciszenie oraz uświadomienie sobie, że musimy odnajdywać jedną, jedyną drogę życia. To droga Bożych przykazań. Po to mamy nasze strażackie zamyślenia, aby nie tracić nigdy z oczu tego, co rzeczywiście jest najważniejsze.[…]Drodzy Druhowie! Nie dlatego jesteście strażakami, bo jesteście ludźmi odważnymi, ale dlatego, że macie dobre serca, otwarte na człowieka w potrzebie. Wszystkie Wasze dobre uczynki pójdą za Wami na Sąd Boży i będą Was bronić  - powiedział w słowach skierowanych do strażaków ks. kapelan Andrzej Zakrzewski.

Strażacka tradycja adwentowych spotkań, kultywowana na Ziemi Dobrzyńskiej oraz Mazowszu  to nieodzowny, w strażackim kalendarzu, element poprzedzający nadejście Zbawiciela. Pomimo trudów i przeciwności, mimo mniej podniosłego charakteru liturgii, druhny i druhowie objęli modlitwą całą brać strażacką oraz jej rodziny.

 Edyta Gąsiorowska