Loading color scheme

08.12.2019 - XV STRAŻACKIE ZAMYŚLENIA ADWENTOWE

Druhny i druhowie z Ziemi Dobrzyńskiej i Mazowsza rozpoczęli czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela XV-mi Strażackimi Adwentowymi Zamyśleniami. 8 grudnia br. , w Święto Niepokalanego Poczęcia, tłuchowski kościół zapełnił się po brzegi delegacjami straży pożarnych z powiatu lipnowskiego, sierpeckiego i płockiego. Strażaków powitał gospodarz ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który już na wstępie wyraził swoją radość z powodu tak licznego przybycia druhów.  Łącznie na uroczystość przybyło ok. 200 druhów z 37 pocztami sztandarowymi.  Podniosłego charakteru nadały adwentowym tłuchowskim zamyśleniom dźwięki orkiestry dętej, tym razem pod opieką Ryszarda Karczewskiego. Podczas Mszy św. koncelebrowanej , której przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski, modlono się za strażaków i ich rodziny. W uroczystości brali udział goście w osobach Wójta Gminy Tłuchowo Krzysztofa Dąbkowskiego oraz  ks. Jana Deptuły z Płocka i ks. Marka Trymersa  z Chrostkowa,

W wygłoszonej homilii ks. kan. dr Jarosław Kamiński zatrzymał się nad refleksją na temat szczęścia.   

Już niedługo będziemy pisać kartki, wysyłać smsy lub maile z życzeniami szczęścia. Każdy z nas nosi w swoim sercu pragnienie szczęścia. I dlatego jednym z podstawowych życzeń będą słowa: życzę ci szczęścia. To podstawowe pragnienie człowieka: być szczęśliwym.”( …)chcesz być naprawdę szczęśliwy to: nie zabijaj, nie cudzołóż, czcij ojca i matkę swoją, nie kradnij, pamiętaj aby dzień święty święcić, nie mów fałszywie o drugim człowieku. Czyń to, a będziesz szczęśliwy”. Dekalog, przykazania Boże zbawią świat, ale są też dla nas moi drodzy, jedyną receptą na prawdziwe szczęście. Prawdziwie szczęśliwy będzie ten człowiek, który będzie się starał żyć jak Pan Bóg przykazał – powiedział do druhów podczas kazania ks. rekolekcjonista.

            Niech te rekolekcyjne rozmyślania staną się okazją do głębszej zadumy nad naszymi poczynaniami.

Edyta Gąsiorowska