Loading color scheme

01.02.2020 - SIEĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Autor omówił w książce siatkę jednostek straży pożarnych na terenie diecezji płockiej ze zwróceniem uwagi na ich działalność, wyrażającą się choćby poprzez tworzenie orkiestr strażackich, chórów, teatrów, organizowanie zabaw tanecznych, udział w różnych uroczystościach religijnych o zasięgu diecezjalnym, jak i lokalnym.

[Ze wstępu]