Loading color scheme

OD 100 LAT SŁUŻĄ BOGU I BRACIOM OSP TRZCIANKA 1920-2020

Od wieków pożary niszczyły całe gospodarstwa, lasy, zasiewy oraz miejskie zabudowania. W pożarach nie tylko ginął dobytek, ale często również ludzie. Dlatego podejmowano walkę z żywiołem. Świadczą o tym dawne przepisy przeciwpożarowe, opisy kronikarskie oraz próby tworzenia pierwszych drużyn ratowniczych. Ówczesne działania były spontaniczne. Używany sprzęt był zawodny. Pierwsi ratownicy byli słabo wyćwiczeni w walce z żywiołem. Dopiero w połowie XIX wieku zaczęły powstawać wyspecjalizowane drużyny przeznaczone do walki z ogniem. Straże ogniowe, bo o nich mowa, nie tylko broniły ludzi i ich dobytku, ale prowadziły również działania oświatowo – kulturalne. W czasie zaborów były ogniskami patriotyzmu.

Zadaniem publikacji „Od stu lat służą Bogu i braciom” jest zachowanie tego, co pozostało z historii oraz ukazanie stanu obecnego OSP Trzcianka.

[Wprowadzenie s. 13]