Loading color scheme

POŚWIĘCONO ODNOWIONY SYMBOLICZNY GRÓB STRAŻAKA W GOLESZYNIE

Każdego roku, 4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim św. Floriana – patrona strażaków, Ochotnicza oraz Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje święto.  W przeddzień święta - 3 maja br. w kościele parafialnym w Goleszynie odprawiona została Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków., której przewodniczył ks. proboszcz Roman Godlewski. Symboliczne Groby Strażackie mają do spełnienia swoją misję. Przede wszystkim mają jednoczyć strażaków, którzy troszczą się o ich powstanie lub sami je budują. Są wyraźnym świadectwem obecności strażaków na sierpeckiej ziemi od ponad stu lat. Chronią od zapomnienia zasługi, jakie włożyli zmarli strażacy w ratowanie życia i mienia mieszkańców powiatu oraz w życie poszczególnych straży. W końcu wzywają do zadumy i refleksji współczesnych strażaków oraz przechodniów, w myśl ewangelicznej zasady; nie samym chlebem żyje człowiek. Są też miejscem spotkań i modlitwy w dniu 4 maja i 1 listopada – powiedział w wygłoszonym kazaniu ks. kapelan Andrzej Zakrzewski. Dopełnieniem uroczystych obchodów było poświęcenie Symbolicznego Grobu Strażaka, który w 2020 roku został poddany remontowi. Niestety, panująca pandemia spowodowała, iż poświęcenia odnowionego grobu dokonano dopiero w tym roku. Goleszyński Symboliczny Grób Strażaka istnieje już od 2003 roku.  W dniu 13 czerwca 2003 r. poświęcił go ks. Andrzej Zakrzewski, który był inicjatorem jego powstania.  Po 17 latach wymagał on jednak remontu, w który włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu parafii Goleszyn. Inicjatorem remontu był  dh Bogdan Rurkiewicz, a nad całością czuwał dh Zbigniew Węglarek. W obchody strażackiej uroczystości włączyli się również mali samorządowcy, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „W hołdzie strażakom”. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Filant, a dwa pierwsze miejsca przyznano Antoniemu Guzowskiemu oraz Wojciechowi Szczepańskiemu.

„Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, co ponieśli śmierć - dzień ten został poświęcony” -  Sam J.J. Edmondson

                                                                                              Edyta Gąsiorowska