Loading color scheme

05.12.2021 - XVII ADWENTOWE STRAŻACKIE ZAMYŚLENIA

Druhny i druhowie z Ziemi Dobrzyńskiej i Mazowsza rozpoczęli radosny czas oczekiwania na przyjście na świat Zbawiciela XVII Strażackimi Adwentowymi Zamyśleniami, które odbyły się  5 grudnia br. w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie.  Do tłuchowskiej świątyni przybyły delegacje straży pożarnych z tutejszej gminy, ale również  przedstawiciele straży ogniowych z gmin ościennych. Poczty sztandarowe, galowe mundury oraz dźwięki orkiestry dętej nadały adwentowym  rekolekcjom  podniosłego charakteru. Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Mirosław Milewski, modlono się za strażaków i ich rodziny.

 „Prostujcie ścieżki na przyjście Pana”, to znaczy postarajcie się coś w swoim życiu zmienić, zmienić na lepsze. Każdy z nas ma coś do naprawienia. Warto to zrobić przed Bożym Narodzeniem, np. wziąć udział w rekolekcjach, pójść do spowiedzi, otworzyć Pismo Święte albo właśnie pomodlić się z bracią  strażacką na organizowanych zamyśleniach – zwrócił się do strażaków ks. Biskup.

 Życzę Wam, kochani strażacy, dobrego przygotowania do przyjścia Pana. Żebyście prostowali ścieżki swojego życia, żeby spotkać Jezusa. Drogie druhny i drodzy druhowie. Uważam, że ta adwentowa modlitwa ze strażakami, z Wami, to modlitwa z ludźmi, którzy są gotowi do największych poświęceń dla innych ludzi. Pracujecie zazwyczaj w warunkach ekstremalnych. Natychmiast po usłyszeniu alarmu wsiadacie do samochodu bojowego, aby jechać gasić pożar, ale jeszcze częściej w dzisiejszych czasach, ratować ludzi podczas wypadków drogowych (…), jedziecie by ofiarować pomoc podczas powodzi czy też różnych innych klęsk. Przykładów waszej bohaterskiej służby nie brakuje. A że często bywa niebezpiecznie doświadczyliśmy także w tych dniach, kiedy z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci druha i druhny z Czernikowa, którzy zginęli w wypadku drogowym, jadąc na akcję. Niech Bóg da im życie wieczne. Odeszli na wieczną wartę. Myślę, że obcując na co dzień z zagrożeniem, często śmiertelnym, jak mało kto zdajecie sobie sprawę, że wszystko jest w ręku Boga (…) Drodzy strażacy, takie spotkanie jak dziś jest bardzo dobrym momentem, aby z serca podziękować, że zawsze możemy na Was liczyć (…) Modlimy się za Was i prosimy , aby w opiece miał Was św. Florian, Wasz patron, którego czcicie i szanujecie. Niech Was chroni i czuwa nad Wami w każdej akcji -   powiedział podczas  wygłoszonej homilii ks. Biskup.

Strażacka tradycja adwentowych spotkań wpisała się w kalendarz uroczystości kościelnych w różnych parafiach diecezji płockiej.  

Edyta Gąsiorowska