Loading color scheme

W CZASIE EPIDEMII PAMIĘTALI O SWOICH ZMARŁYCH DRUHACH

8 listopada br. o godz. 16:00 w kościele pw. św. Dominika w Płocku (tzw. Górki) odbyły się po raz dziesiąty Zaduszki Strażackie. Ze względu na ograniczenia sanitarne spowodowane pandemią, uroczystość była inna niż w latach ubiegłych. W Zaduszkach brała udział skromna grupa strażaków. W smutny czas listopadowy, bez dźwięków orkiestry czy zespołu muzycznego modlili się oni w intencji zmarłych druhów, zatrzymując się na rozważaniu „Przypowieści o  pannach roztropnych i nieroztropnych”.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski. W koncelebrze udział wzięli: miejscowy proboszcz ks. Marcin Kowalewski CMF oraz ojciec Ezechiel Lasota – Bernardyn ze Skępego, który wygłosił kazanie.

Edyta Gąsiorowska

 

01.02.2020 - SIEĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Autor omówił w książce siatkę jednostek straży pożarnych na terenie diecezji płockiej ze zwróceniem uwagi na ich działalność, wyrażającą się choćby poprzez tworzenie orkiestr strażackich, chórów, teatrów, organizowanie zabaw tanecznych, udział w różnych uroczystościach religijnych o zasięgu diecezjalnym, jak i lokalnym.

[Ze wstępu]

 

 

 

 

 

 

08.12.2019 - XV STRAŻACKIE ZAMYŚLENIA ADWENTOWE

Druhny i druhowie z Ziemi Dobrzyńskiej i Mazowsza rozpoczęli czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela XV-mi Strażackimi Adwentowymi Zamyśleniami. 8 grudnia br. , w Święto Niepokalanego Poczęcia, tłuchowski kościół zapełnił się po brzegi delegacjami straży pożarnych z powiatu lipnowskiego, sierpeckiego i płockiego. Strażaków powitał gospodarz ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który już na wstępie wyraził swoją radość z powodu tak licznego przybycia druhów.  Łącznie na uroczystość przybyło ok. 200 druhów z 37 pocztami sztandarowymi.  Podniosłego charakteru nadały adwentowym tłuchowskim zamyśleniom dźwięki orkiestry dętej, tym razem pod opieką Ryszarda Karczewskiego. Podczas Mszy św. koncelebrowanej , której przewodniczył ks. Andrzej Zakrzewski, modlono się za strażaków i ich rodziny. W uroczystości brali udział goście w osobach Wójta Gminy Tłuchowo Krzysztofa Dąbkowskiego oraz  ks. Jana Deptuły z Płocka i ks. Marka Trymersa  z Chrostkowa,

W wygłoszonej homilii ks. kan. dr Jarosław Kamiński zatrzymał się nad refleksją na temat szczęścia.   

Już niedługo będziemy pisać kartki, wysyłać smsy lub maile z życzeniami szczęścia. Każdy z nas nosi w swoim sercu pragnienie szczęścia. I dlatego jednym z podstawowych życzeń będą słowa: życzę ci szczęścia. To podstawowe pragnienie człowieka: być szczęśliwym.”( …)chcesz być naprawdę szczęśliwy to: nie zabijaj, nie cudzołóż, czcij ojca i matkę swoją, nie kradnij, pamiętaj aby dzień święty święcić, nie mów fałszywie o drugim człowieku. Czyń to, a będziesz szczęśliwy”. Dekalog, przykazania Boże zbawią świat, ale są też dla nas moi drodzy, jedyną receptą na prawdziwe szczęście. Prawdziwie szczęśliwy będzie ten człowiek, który będzie się starał żyć jak Pan Bóg przykazał – powiedział do druhów podczas kazania ks. rekolekcjonista.

            Niech te rekolekcyjne rozmyślania staną się okazją do głębszej zadumy nad naszymi poczynaniami.

Edyta Gąsiorowska

05.10.2019 - 140 LAT OSP GOSTYNIN

Jubileusz 140- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Gostynin odbył się 5 października 2019 r. Uroczystość rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków, odprawiona w kościele św. Marcina. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków. W koncelebrze uczestniczyli księża proboszczowie z gostynińskich parafii. […] Gostynińscy strażacy przez 140 lat udowodnili, że hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nie było i nie jest martwym zawołaniem. Ono ilustruje codzienne zajęcia strażaków. Umieszczamy to motto na naszych sztandarach nie po to, aby je upiększać. Umieszczamy po to, aby ono przypominało o celu strażackiej służby.[…] Nasi druhowie w oparciu o przykazanie miłości wykonują swoje zadania. Rozdają wokół siebie dobro. Pomagają potrzebującym i zagrożonym utratą życia, zdrowia i mienia – powiedział do strażaków ks. A. Zakrzewski.   W jubileuszu uczestniczyli również m.in. : dh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie oraz Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Mirosław Jasztal. Nie zabrakło również władz samorządowych na czele ze starostą pow. gostynińskiego i burmistrzem Gostynina oraz delegacji i pocztów sztandarowych PSP Gostynin oraz OSP z okolicznych jednostek.

E.G.

30.08.2019 - BY NIE UGASIĆ WIARY

W 2014 r. ukazała się publikacja pt. Do naszych Braci Strażaków. Homilie i kazanie dedykowane osobom, które każdego dnia z narażaniem własnego zdrowia i życia służą braciom w potrzebie.  Książka ta została bardzo dobrze przyjęta nie tylko przez księży kapelanów straży pożarnych i duszpasterzy diecezji płockiej. Po pięciu latach pojawiły się głosy zachęcające nas do przygotowania kolejnego tomu. Dlatego zwróciliśmy się do naszych księży biskupów oraz kilkunastu kapłanów zakonnych i diecezjalnych z prośbą o podzielenie się swoimi przemyśleniami dotyczącymi przepowiadania Słowa Bożego wśród braci strażackiej. W ten sposób powstał zbiór kazań, homilii i konferencji pt. By nie ugasić wiary, który – taką mamy nadzieję – będzie służył pomocom duszpasterzom w głoszeniu Dobrej Nowiny.