Loading color scheme

29.02.2020 - WIECZÓR POKUTNY

17:00 – Msza św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzi młodzież

18:00 – Gorzkie Żale (Spowiedź św.)

Adoracja

19:00 – Msza św. w intencji o: godne przeżycie Wielkiego Postu oraz owoce duchowe rekolekcji. Mszy św. przewodniczy - o. Józef Wieszczycki ze Skępego, który wygłosi także kazanie.

 

26.01.2020 - TŁUCHOWIANIN ROKU 2019

Już po raz szesnasty tłuchowska społeczność wybrała osobowość roku. Zaszczytny tytuł, nadawany od 2004 roku, z inicjatywy tutejszego dziekana ks. Andrzeja Zakrzewskiego, przyznawany jest jako uhonorowanie i nagrodzenie ludzi, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój naszej małej Ojczyzny. Zaszczytny tytuł Tłuchowianin Roku 2019 otrzymał zespół folklorystyczny  „Tłuchowianie”. Kapituła uznała, że repertuar zespołu, w którym w głównej mierze są pieśni ludowe kujawskie, a także religijne, jest dobrem kulturowym naszego regionu i najlepszą kolorową wizytówką naszej gminy. Należy podkreślić, że Tłuchowianie to coś więcej niż  tylko zespół muzyczny pielęgnujący naszą kulturą i tożsamość regionalną. Jest to około 20 osobowa rodzina, która umie ze sobą współpracować i bezinteresownie dążyć do wyznaczonego celu. (…) Mając na uwadze całokształt działalności oraz osiągnięcia zespołu folklorystycznego Tłuchowianie Kapituła nadała im zaszczytny tytuł Tłuchowianina Roku 2019 – usłyszano podczas odczytywania uzasadnienia przyznania nagrody przez  sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody – Urszulę Brożek. Pamiątkową statuetkę wręczył zespołowi Wójt Gminy Tłuchowo Krzysztof Dąbkowski.

Stworzony przez Wiolettę Kuczmarską - kierownika zespołu oraz śp. Stanisława Grzywińskiego zespół,  stał się barwną wizytówką Tłuchowa w środowisku lokalnym i krajowym. „Tłuchowianie” zadebiutowali podczas Dożynek Gminnych w sierpniu 2008 roku. Przez  12 lat  swojej działalności zespół koncertował podczas wielu uroczystości, festynów, konkursów i przeglądów, m.in.: na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu z zaprzyjaźnionym Zespołem Regionalnym Hyrni, dwukrotnie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, dożynkach wojewódzkich, premierowskich. Brał  udział w Przeglądach Pieśni Religijno - Patriotycznych, dożynkach gminnych, powiatowych, ogniskach dla osób niepełnosprawnych, występach w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Teatrze Impresaryjnym w  Grudziądzu. Koncertował podczas Zaduszek Strażackich w Płocku, Zamyśleń Strażackich w Tłuchowie czy też Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej i wielu innych. „Tłuchowianie” mają w  swoim repertuarze pieśni ludowe przede wszystkim kujawskie ale również inne utwory ludowe, pochodzące z różnych regionów Polski. Ponadto śpiewają pieśni kościelne i strażackie a ostatnio wzbogacają swoje występy w widowiska obrzędów ludowych. Podczas uroczystej gali wręczenia honorowej nagrody, która co roku odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie, zespół podziękował za wyróżnienie pięknym występem.

Podczas uroczystości ks. proboszcz wręczył szczególną nagrodę – Srebrne Pióro. Nagrodą tą honoruje się osoby, które promują gminę i parafię Tłuchowo poprzez pracę redakcyjną. Tegorocznym laureatem Srebrnego Pióra został Tadeusz Wyrostkiewicz, który stworzył 6 tomową fotograficzną kronikę działalności zespołu „Tłuchowianie”.

Wieczór pełen emocji dopełnił występ Dzianiego i cygańskich gwiazd.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                          Edyta Gąsiorowska

26.01.2020 -TŁUCHOWIANIN ROKU...

Celem publikacji „pt. Tłuchowianin Roku…”,  jak wiemy było przedstawienie biogramów dotychczasowych laureatów tłuchowskiej honorowej nagrody. Autorzy pragnęli jak najwierniej ich przedstawić. Cenne okazały się wywiady przeprowadzone z poszczególnymi bohaterami. Rozmowa zawsze jest cenna, bo pozwala lepiej poznać i zrozumieć naszego rozmówcę. Tak więc nasi laureaci są współautorami. I za to serdecznie im dziękujemy.

Nasza społeczność jest szczególna. Dzięki mieszkańcom Ziemi Tłuchowskiej gmina dynamicznie się rozwija, co budzi podziw a czasem zazdrość wśród naszych gości i sąsiadów.

Cieszymy się osiągnięciami gospodarczymi i społecznymi, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców naszej gminnej wspólnoty. Wszyscy, nie tylko wójt, radni, pracownicy gminy, ale również poszczególni mieszkańcy mamy świadomość, że powinniśmy pozostawić po sobie szczególny ślad z myślą o potomnych. Myślimy, że takim „śladem” jest ta książka.

Wielki jest człowiek, który potrafi zauważyć i docenić sukces sąsiada, brata, kolegi, a czasem przyjaciela. Ludzie stają się przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci – mówił Demokryt.
Dlatego spójrzmy na naszych laureatów i autorów tej publikacji „ okiem dobroci”. Cieszymy się ich sukcesami, bo Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem – Phil Bosmans. Dodajemy – szczęściem naszych braci i sióstr – mieszkańców Ziemi Tłuchowskiej.

11.01.2020 - VII TŁUCHOWSKI MEMORIAŁ SZACHOWY IM. KS. WINCENTEGO BORKOWSKIEGO

                   11 stycznia 2020 roku w sali sportowej z inicjatywy proboszcza parafii Tłuchowo ks. Andrzeja Zakrzewskiego i przy współudziale organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego "TOP" działającego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte oraz Marka Zabosta - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mysłakówku odbył się VII Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego.

Rozegrano 5 rund pojedynków,  zwycięstwo, remis i porażka skutkowały odpowiednio 1, 0,5 lub 0 punktami.

               Po niemal 3 godzinach zaciętej walki  wyłoniono najlepszych. Tryumfatorem VII Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego został Marek Zabost, drugie miejsce zajął Hubert Blonkowski a najniższy stopień podium przypadł w udziale Miłoszowi Osińskiemu.  Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni ufundowanymi przez księdza dziekana Andrzeja Zakrzewskiego pucharami oraz pamiątkowymi  medalami.

                                                                                                                                                     R.U.