Loading color scheme

26.01.2020 -TŁUCHOWIANIN ROKU...

Celem publikacji „pt. Tłuchowianin Roku…”,  jak wiemy było przedstawienie biogramów dotychczasowych laureatów tłuchowskiej honorowej nagrody. Autorzy pragnęli jak najwierniej ich przedstawić. Cenne okazały się wywiady przeprowadzone z poszczególnymi bohaterami. Rozmowa zawsze jest cenna, bo pozwala lepiej poznać i zrozumieć naszego rozmówcę. Tak więc nasi laureaci są współautorami. I za to serdecznie im dziękujemy.

Nasza społeczność jest szczególna. Dzięki mieszkańcom Ziemi Tłuchowskiej gmina dynamicznie się rozwija, co budzi podziw a czasem zazdrość wśród naszych gości i sąsiadów.

Cieszymy się osiągnięciami gospodarczymi i społecznymi, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców naszej gminnej wspólnoty. Wszyscy, nie tylko wójt, radni, pracownicy gminy, ale również poszczególni mieszkańcy mamy świadomość, że powinniśmy pozostawić po sobie szczególny ślad z myślą o potomnych. Myślimy, że takim „śladem” jest ta książka.

Wielki jest człowiek, który potrafi zauważyć i docenić sukces sąsiada, brata, kolegi, a czasem przyjaciela. Ludzie stają się przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci – mówił Demokryt.
Dlatego spójrzmy na naszych laureatów i autorów tej publikacji „ okiem dobroci”. Cieszymy się ich sukcesami, bo Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem – Phil Bosmans. Dodajemy – szczęściem naszych braci i sióstr – mieszkańców Ziemi Tłuchowskiej.