Loading color scheme

26.01.2020 - TŁUCHOWIANIN ROKU 2019

Już po raz szesnasty tłuchowska społeczność wybrała osobowość roku. Zaszczytny tytuł, nadawany od 2004 roku, z inicjatywy tutejszego dziekana ks. Andrzeja Zakrzewskiego, przyznawany jest jako uhonorowanie i nagrodzenie ludzi, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą indywidualny wkład w codzienne funkcjonowanie i rozwój naszej małej Ojczyzny. Zaszczytny tytuł Tłuchowianin Roku 2019 otrzymał zespół folklorystyczny  „Tłuchowianie”. Kapituła uznała, że repertuar zespołu, w którym w głównej mierze są pieśni ludowe kujawskie, a także religijne, jest dobrem kulturowym naszego regionu i najlepszą kolorową wizytówką naszej gminy. Należy podkreślić, że Tłuchowianie to coś więcej niż  tylko zespół muzyczny pielęgnujący naszą kulturą i tożsamość regionalną. Jest to około 20 osobowa rodzina, która umie ze sobą współpracować i bezinteresownie dążyć do wyznaczonego celu. (…) Mając na uwadze całokształt działalności oraz osiągnięcia zespołu folklorystycznego Tłuchowianie Kapituła nadała im zaszczytny tytuł Tłuchowianina Roku 2019 – usłyszano podczas odczytywania uzasadnienia przyznania nagrody przez  sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody – Urszulę Brożek. Pamiątkową statuetkę wręczył zespołowi Wójt Gminy Tłuchowo Krzysztof Dąbkowski.

Stworzony przez Wiolettę Kuczmarską - kierownika zespołu oraz śp. Stanisława Grzywińskiego zespół,  stał się barwną wizytówką Tłuchowa w środowisku lokalnym i krajowym. „Tłuchowianie” zadebiutowali podczas Dożynek Gminnych w sierpniu 2008 roku. Przez  12 lat  swojej działalności zespół koncertował podczas wielu uroczystości, festynów, konkursów i przeglądów, m.in.: na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu z zaprzyjaźnionym Zespołem Regionalnym Hyrni, dwukrotnie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, dożynkach wojewódzkich, premierowskich. Brał  udział w Przeglądach Pieśni Religijno - Patriotycznych, dożynkach gminnych, powiatowych, ogniskach dla osób niepełnosprawnych, występach w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Teatrze Impresaryjnym w  Grudziądzu. Koncertował podczas Zaduszek Strażackich w Płocku, Zamyśleń Strażackich w Tłuchowie czy też Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej i wielu innych. „Tłuchowianie” mają w  swoim repertuarze pieśni ludowe przede wszystkim kujawskie ale również inne utwory ludowe, pochodzące z różnych regionów Polski. Ponadto śpiewają pieśni kościelne i strażackie a ostatnio wzbogacają swoje występy w widowiska obrzędów ludowych. Podczas uroczystej gali wręczenia honorowej nagrody, która co roku odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie, zespół podziękował za wyróżnienie pięknym występem.

Podczas uroczystości ks. proboszcz wręczył szczególną nagrodę – Srebrne Pióro. Nagrodą tą honoruje się osoby, które promują gminę i parafię Tłuchowo poprzez pracę redakcyjną. Tegorocznym laureatem Srebrnego Pióra został Tadeusz Wyrostkiewicz, który stworzył 6 tomową fotograficzną kronikę działalności zespołu „Tłuchowianie”.

Wieczór pełen emocji dopełnił występ Dzianiego i cygańskich gwiazd.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                          Edyta Gąsiorowska