Loading color scheme

20.02.2021 - WIECZÓR POKUTNY

Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy”. Przygotujmy swe serca do godnego, radosnego odśpiewania „Zmartwychwstał Pan, Alleluja”.

Tłuchowska świątynia, już po raz kolejny, zaprosiła w swe progi parafian, którzy pragną przygotować swoje serca do spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem podczas Wieczoru Pokutnego, który zorganizowano w pierwszą sobotę Wielkiego Postu.

Wieczór Pokutny rozpoczęła Msza św., po której Najświętszy Sakrament adorowała, w oparciu o „Dzienniczek” świętej Siostry Faustyny, tłuchowska młodzież. W lamencie duszy bolejącej nad cierpieniami Jezusa, na który odpowiadaliśmy wspólnym wezwaniem i wyznaniem miłości do Jezusa: Jezu mój kochany, wspominaliśmy następujące po sobie wydarzenia z Męki Pańskiej podczas Gorzkich Żali. To śpiewane rozważanie jest jednocześnie modlitwą i prośbą o nawrócenie osobiste i całego świata. Następnie wysłuchaliśmy pięknego i wzruszającego  koncertu pieśni religijnych w języku hiszpańskim w wykonaniu ks. Jacka Kędzierskiego, proboszcza Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach, który przez 6 lat przebywał na misjach w Peru i Urugwaju.  Wieczór pokutny zakończyła Msza św. w intencji godnego przeżycia Wielkiego Postu i owoców nadchodzących rekolekcji. Modlitwom pokutnym towarzyszyły relikwie św. Faustyny. Podczas wygłoszonego kazania ks. Jacek Kędzierski nawiązał do życia św. Faustyny. Przypomniał, iż prawda o Miłosierdziu Bożym jest nam dziś też bardzo potrzebna i musi być głoszona.

                                   Edyta Gąsiorowska