Loading color scheme

ALBUM. GMINA TŁUCHOWO

W 2009 r. ukazał się bardzo życzliwie przyjęty, nie tylko przez mieszkańców gminy, album pt. Gmina Tłuchowo w obiektywie. Od tego wydarzenia mija dwanaście lat . Z uwagi na fakt, iż od pewnego czasu zaczęły pojawiać się, skierowane w naszym kierunku, głosy zachęty co do konieczności przygotowania i wydania nowego albumu, podjęliśmy próbę stworzenia podobnej publikacji.

Mając na uwadze wielu czynników m.in. iż nakład z albumu z 2009 r. był za mały, a wielu mieszkańców pragnęło posiadać tę szczególną pamiątkę oraz to, że gmina ciągle się rozwija na wielu płaszczyznach codziennego życia, pragniemy jej ewolucję pokazać naszym przyjaciołom, sąsiadom i gościom. Nie małe znaczenie ma również, że nasz album z czasem stanie się dokumentem, świadkiem życia i działalności Tłuchowian żyjących w latach dwudziestych XXI wieku. Podczas przygotowania publikacji pt. Gmina Tłuchowo zwróciliśmy także uwagę na nowe miejsca pamięci. Nie zabrakło również sylwetek naszych współczesnych osobowości, które promują Gminę Tłuchowo w kraju i na świecie.  

Redakcja