Loading color scheme

NOWY PROBOSZCZ W TŁUCHOWIE

Decyzją Biskupa Płockiego nowym proboszczem naszej parafii -z dniem 1 lipca br. - zostanie ks. mgr Adam Brzeziński dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Floriana w Chamsku. Uroczystość powitania (Ingres) nastąpi 3 lipca br.. o godz. 16:00.